Jednotlivé procesy a dílčí operace v rámci různých technologických postupů renovací disků.

FAQ – Často kladené otázky zákazníků na renovace disků a naše odpovědi na ně – Obecné informace.

Dříve, než se vůbec pustíte do jakékoliv renovace disků, měli by jste znát některé zásady a zvážit některé nezbytnosti, rovněž i ekonomiku, tedy konkrétní náklady u pořízením disků nových a renovací těch starých, jinými slovy, zdali disky jakkoliv renovovat nebo raději koupit nové.
Celkem jednoznačné, kladné rozhodnutí pro renovaci či tuning běžných / komerčních disků, třeba zrovna i těch vašich, je poměrně častý ten případ, přivézt disky nejen do funkčního stavu, ale udělat je i vzhledově jinak a to ne jen např. jiným odstínem původní barvy, ale přidat jim třeba jinou úpravu, např. leštění límců či loukotí / paprsků, které tuto úpravu doposud neměly, čím tyto disky uděláte ne jen vzhledově zajímavější, ale přidáte jim i na jejich hodnotě.
Rovněž tak většinou jednoznačné rozhodnutí, zdali disky renovovat či nikoliv, jsou případy disků veteránských, u kterých nezbytnost renovace je především z důvodu jejich nedostupnosti a to jak originálů nebo alespoň jejich repliky.
V případě, že se rozhodněte pro volbu renovace, ať už sami nebo se v tomto případě raději svěříte odborníkům, tedy na tyto speciální práce způsobilé firmě, doporučujeme si k této problematice a různých úrovních i postupů v renovacích disků (pískování, odlakování, balotinování, rovnání, sváření, fragmentování, leštění, atd.) přečíst krátké, níže uvedené články.

Co to je oprava či renovace disku?

Faq – Info.

Ty jsou obvykle ve dvou úrovních. Jednak disk co nejlépe možným a vhodným způsobem opravit tak, aby byl funkční a hezký, ideálně ho přivézt do původního stavu i vzhledu jako disku nového. Jak správně na to? Nejprve zbavit disk starých, degradovaných povlaků (barev), také i oxidace, tedy ho perfektně vyčistit a připravit ho tak pro další technologický postup, obvykle lakování. Pochopitelně, pakliže disk je konstrukčně / strukturálně poškozen, např. má oděrky po obvodu většinou vnějšího límce, obvykle způsobené špatným parkováním v blízkosti vysokých obrubníků, je křivý nebo dokonce prasklý, tak ho opravit do té míry, aby byl opět bez těchto vad, tedy ne jen hezký, ale zejména funkční a bezpečný.
Nebo disk oproti původnímu vzhledu vylepšit, tzv. ,,vytunit“ tím, že disk je možno dát do jiného než původního odstínu barvy nebo barvy či laku jiných než jsou ,,standardní“ receptury, např. aplikovat na něho metalický lak (chromo, perleť, atd.). Případně ho dle nadstandardních požadavků jeho provozovatele, zejména pak dle tech. možností, tedy konstrrukce / tvaru konkrétního disku, vyleštit či jinak upravit.
Oprava – renovace jedné sady disků pak, dle rozsahunáročnosti, trvá minimálně jeden den. Tím i odpovádáme na nezřídka kladenou otázku, ,,zdali renovaci disků je možnou udělat na počkání“, přirozeně, že ve většinině těchto případů, nikoliv. Co se týče realizace a termínu předání disků po jejich opravě či kompletní renovaci, coby zakázky, je to pak případ od případů, respektive dle počtu jiných zakázek, tedy množství práce i flexibility vyhotovitele, obvykle však počítejte s min. dobou jednoho týdne.
Nemálo úkonů si je šikovný uživatel schopný udělat jistě sám, nicméně s těmi více náročnějšími doporučujeme se obrátit na odborníky, kteří jsou na tyto práce patřičně technologicky vybaveni a za sebou již mají, pokud možno, co nejvíce provedených renovací a tedy i zkušeností, např.: Reference

Renovace disku-Informace

Jak správně zadat svou poptávku ne jen na renovaci disků.

Mnoho lidí nám volá nebo píše a obrací se na nás s dotazy jako např.:

1, Děláte renovaci disků? … jistě že ano. Takový zákazník patrně neví, kam se dovolal, což je zvláštní, poněvadž většinou volá zrovna na tel. číslo, které našel na těchto našich web. stránkách, specializovaných právě na renovace disků, nebo asi jen zkouší, jestli je správně, viz.: Kontakty.
Tedy ano, pakliže se dovoláte na některý z těchto telefonů, 602 349 438, 608 708 907, 377 956 202 nebo odešlete svou zprávu na některý z těchto e-mailů, info@renovace-disku.cz , info@reno-tech.cz , je to v pořádku, a jste správně ve firmě, mimo jiné, i na renovaci disků a brzdičů (Reno-Tech.cz, s.r.o. ®).
Na těchto kontaktech a spojeních Vám rovněž budou poskytnuty či doplněny veškeré relevantní informace k renovacím disků a brzdičů, které na těchto web. stránky uvedeny nejsou.

Nebo

2, Dobrý den, víte, mám disky, kolik bude stát jejich renovace? No, víte, to je pro nás celkem oříšek, když jsme disky neviděli, není k dispozici alespoň jejich foto, dokonce nám dotyčný ani nesdělí velikost, tedy rozměr (v palcích „) předmětných disků, které chce renovovat. Také, když se nedozvíme, o jaký disk se vůbec jedná, zdali plechový, disk s výpletem či Alu, u kterého také hraje roli počet paprsků nebo jestli je disk jednodílny či vícedílny (samostatně střed a obruč). Zejména pak, co s těmi disky chce přesně udělat, zdali požaduje jen jejich ,,prostou“ renovaci (např. pískování, lakování) nebo něco více, renovaci disků kompletní nebo jen lokální opravu. Rovněž, zdali se jedná o sadu disků (4ks) nebo třeba jen disku jednoho (1ks). Renovace disků – Info.
Proto prosíme všechny zákazníky, aby nám, ať do našeho poptávkového formuláře, který je na těchto našich web. stránkách nebo do svého e-mailu k nám odeslaného, uvedli či v případě volání k nám na firmu sdělili po telefonu ke svým diskům tyto, zde výše uvedené údaje, abychom pak mohli objektivně vyhodnotit celkovou náročnost a s tím související dobu trvání i cenu renovace konkrétních disků.

Renovace disků – alchymie a zaklínání nebo umění a věda?

Tedy jinak renovace či oprava disků nezpůsobilých jejich provozu, tudíž i nezbytné opravy a přivéz je tak do funkčního stavu bezpečného užívání, bez fatálních následků.
Asi se můžete někde dočíst, že renovace disků je alchymie. Možná tak trochu ano, tedy umění to zcela nepochybně je, o tom žádná, někdy opravit disky natolik poškozené, že více než na auto patří spíše do kopřiv, dá se v takovém případě, kdy se to podaří, hovořit o takřka malém zázraku nebo kouzlu, ale s alchymií, jako takovou, totožného má pramálo.

Jestli víte, co je alchymie, respektive co toto slovo znamená, že v pravém slova smyslu se jedná, často při zaříkávání, o různé hokusy-pokusy, tedy praktiky z dob středověku, spojené spíše s magií než vědeckého přístupu, tak renovace disků, alespoň u nás, toho společného, ani s nadsázkou či obrazně, moc nemá.
U jakékoliv funkční opravny disků, se dnes spíše jedná více o technickou záležitost, blízkou druhé straně alchymie, tedy objektivní vědě, např. chemii, fyzice, přesněji strojařině nebo v některých případech dokonce modelařině, kde se více můžete setkat se slovy či názvy jako: Aluminium, Magnezium, Hořčík, Molybden, Nikl, Chrom či jiné ušlechtilé materiály, také stopové množství, pevnost, tvrdost, odolnost, rovněž Thermit nebo svařování metodou TIG apod. A k tomu všemu pochopitelně s nemalým množstvím patřičné vybavenosti různých měřidel (diagnostiky), zařízení a pomůcek, zejména pak zkušenosti a znalostí, tedy odborného potenciálu toho všeho, při různě náročných opravách disků, náležitě využít.

Právě ti renovátoři, kteří při renovacích a jiných oprav disků používají tuto ,,alchymii“, kdy se pomocí křišťálové koule a podobného nepatřičného vybavení pro renovaci disků snaží někde v garáži docílit nějakého reálného výsledku, jsou spíše zaříkávači než skuteční odborníci.
Proto jen ty profi opravny disků,  kde se pracuje, z pohledu alchymie čaruje, především na základě zkušeností a exaktních znalostí, kde místo zkumavek s lektvary ohřívaných nad kahanem, se k renovacím a opravám disků reálně využívají a správně používají vyspělé technologie, zejména pak um, podložený letitou praxí i nemalou řadou spokojených zákazníků s dobrými referencemi, vám mohou zajistit kvalitní renovaci či opravu disků neboli ráfků.

Na koho se s renovací disků obrátit

Renovace disků – Poctivost, kvalita, spokojenost.

Tak jako v jakékoliv vztahu tak i u renovace disků je zapotřebí určité důvěry i sympatií a to jak ze strany zadavatele tak i ze strany vyhotovitele.
I dnes je poměrně nemálo řemeslníků nebo i firem, kteří Vám něco slíbí a nic z toho nedodrží.
Velký pozor pak na ty vyhotovitele, kteří vám dokonce zapřou předmět zakázky, konkrétně disky, které jste v dobré víře dodali k renovaci. Proto v takovém, ideálně v každém případ si nechte vystavit minimálně zakázkový list a v případě zálohy, příjmový doklad, což vám v případě neshody v souvislosti s realizací a bezproblémovém předání věci, případně jiných smluvních či slíbených dohod vaší zakázky, alespoň trochu ulehčí domoci se svých práv.
Stejně obezřetně je potřeba postupovat jak při platbě zakázky, tak i dodržení kvality, konkrétně renovace disků. V případě jakýchkoliv objektivních výhrad, pokuste se s vyhotovitelem dohodnout na opravě nebo přiměřené slevě, krajně sepsat reklamační list, kde se uvedou veškeré relevantní nedostatky, které mohou být korektně považovány za vady vyhotovené zakázky.
Nicméně to vás nezbavuje povinnosti, vyvinout se v obchodním vztahu za zakázku vyhotoviteli zaplatit, přinejmenším v přiměřené výši, které odpovídají nezbytným technologickým a materiálovým nákladům na vyhotovení díla.
Aby, jste svého renovátora vašich disků poznali co nejlépe, ideálně když ho osobně navštívíte a uvidíte, jak je vybaven, co vše dělá, jak své práci rozumí atd.
Také, jestli se chcete o vašich discích i vozidle (třeba i koupených z druhé ruky), na kterých byly obuty a jezdily, dozvědět více, doporučujeme se pro ověření jejich stavu a zjištění všech událostí, které se na vozidle (pakliže ho znáte), potažmo discích staly, obrátit se s tímto např. na společnost CEBIA.

FAQ – Tryskání a balotinování disků

Faq. Tento proces, pískování disků, odborněji tryskání disků se v rámci renovací disků provádí zejména na starých discích, plechových i hliníkových, především z důvodů očištění korodovaných ploch a odstranění starých, degradovaných povlaků (barev, apod.) a rovněž pro vylepšení / oživení jejich struktury.
V případě, že vy nebo někdo jiný bude disky tryskat neodborně, zejména disky ALU, může dojít k jejich nevratnému poškození a jakýkoliv finální proces další povrchové úpravy, např. lakování, bude o to složitější či nemožný vůbec. Proto doporučujeme se s tímto obrátit na odborníky, kteří jsou jednak patřičně technologicky vybaveni, odborně způsobilí, v ideálním případě s dlouholetou praxí.
Tím vším i mnohem více je firma R-T (Reno-Tech.cz, s.r.o.) vybavena a umí.

V případě, že by jste měli zájem se o tryskacích zařízených vhodných k renovaci disků dozvědět více, nabídku a další informace naleznete zde: Pískovačky.cz

Pískování disků – Info

Na našem provoze, u pískování-tryskání disků, obvykle aplikujeme tři způsoby či technologické postupy.  V případě, že disk je výrazně znečištěn, hrubé nečistoty i korozi disku zbavíme tryskáním, prvně za použití jemného křemičitého, sklářského písku, pak disk otryskáme v boxu jemnou ocelovou drtí, aby se plocha disku sjednotila, čímž se i odstraní drobné škráby a nakonec disk dofinišujeme balotinou, což jsou jemné skleněné perly. Takto opískovaný disk je pak v TOP stavu a designově mnohdy natolik líbivý a unikátní, stejně tak jako i s tímto technologickým procesem firma R-T, že mnoho jejich majitelů na tyto disky už žádný povlak, tedy barvu s barevným pigmentem nechce. Nicméně, aby se takto opískovaný (obnažený) disk dal běžně používat na jakémkoliv dopravním prostředku, je nutno ho nějak zakonzervovat. V takovém případě se na něho aplikuje pouze čirý, krycí lak. S tím vším se můžete obrátit na odborníky R-T.

Pochopetelně, že k těmto všem procesům v rámci renovací disků potřebujete mimo i jiná zařízení a příslušenství dostatečně výkonný a účinný kompresor. Informace o vhodnosti konkrétního kompresoru ne jen k procesu tryskání či lakování naleznete zde: Kompresory

FAQ – Chemické odlakování disků

Tento způsob chemického čištění disků zejména od starých, degradovaných povlaků-barev apod. je dosti efektivní a nanejvýš šetrný. Nicméně i zde je potřeba být technologicky dostatečně vybavený a obezřetný, poněvadž špatnou recepturou odlakovací lázně nebo špatným postupem se disk může poškodit. Když se z disku povede touto metodou odstranit veškeré staré povlaky, zejména barvy a laky, na takto očištěný a v podstatě připravený disk se může aplikovat nová barva. Nicméně speciálně u práškových barev (komaxit) a jejich aplikace na disky, hlavně ty ALU, je vhodné povrch disku velmi jemně zdrsnit (soft-make-roughen, sweeping). I touto metodou provoz renovací disků firmy R-T disponuje.

Chemické odstraňování starých barev a jiných povlaků z disků – Info

FAQ – Lakování (barvení) disků

Aplikace barev a laků na disky, zejména na disky Alu tak, aby byly super, je umem vysoké úrovně každého lakýrníka. Disky se většinou stříkají buď mokrými, vodou ředitelnými nebo syntetickými barvami typu (autolak) nebo barvou práškovou, vypalovací (komaxit). Oba dva způsoby lakování disků se u firmy R-T provádí. Pakliže jste šikovní a troufnete si, můžete si disky nalakovat i sami, nicméně jen štětkou nebo sprejem kvalitních a hezkých výsledků se vám s největší pravděpodobností dosáhnout nepodaří.

Výsledky lakování disků – Galerie

Mokré barvy se většinou stříkají. Ovšem dříve než budete aplikovat na disk nějaký pigmet / odstín jakékoliv barvy, většinou je potřeba dát disk do základu a stříknou plničem, aby se plocha disku sjednotila a zakryly se tak jeho ,,drobné nedostatky“, které se nepovedly jinak odstranit nebo opravit, což do nezbytné úrovně, aby to bylo funkční pro finální lak a bez vad, ne každý ,,amatér“ svede. Teprve pak je možno aplikovat barvu případně horní krycí čirý lak. Práškové barvy, odborně zvané komaxit, se nanáší elektrostaticky ve spec. boxech a pak vypalují v peci při vysokých teplotách dosahujících až 240°C. Dobře aplikovaná a patřičně  vypálená prášková barva (komaxit), u R-T samozřejmost, má pak jak dobrý vzhled tak i odpovídající tvrdost, tedy i nejvyšší možnou kvalitu.

Lakování (mokré i práškové) disků – Info

FAQ – Rovnání disků za studena

Většinou se provádí na discích, které jsou např. od děr na vozovkách ,,nakopnuté“ nebo poškozené nějakou havárií. Takto poškozený disk se po jeho vertikálním i horizontálním vyrovnání přivede do funkčního stavu té míry, aby se dal vyvážit na osu, a měl co možná nejmenší házivost. Křivý disk způsobuje vibrace, čímž snižuje nejen komfort, ale i bezpečnost jízdy. Rovněž výrazně zvyšuje opotřebení pneumatik i dílů řízení.
K tomuto účelu rovnání disků za studena, slouží speciální, rovnací stolice s čelistmi a hydraulickým pístem, do které se disk upne, a působením síly pístu na disk, vyrovná. Diference všestranného, funkčního a ještě bezpečného rovnání disků může být až cca 30mm a to prakticky po celém jeho obvodu.
V rámci kompletní renovace disků i v tomto se můžete na R-T spolehnout.

Rovnání disků – Info

FAQ – Sváření a fragmentace disků

V této operaci se většinou jedná o opravy, svářením metodou TIG, prasklin, převážně elektronových disků, nebo doplnění chybějícího materiálu hlavně na odřených, většinou vnějších límcích disků, obvykle poškozené od obrubníků, způsobené např. špatným parkováním. Rovněž při opravě nebo doplnění fragmentů disků poškozených nějakou větší destrukcí, např. jízdou pro konkrétní vozidlo a jeho kola v nevhodném terénu, nárazem do nějaké přeškážky či díry vyskytující se na vozovce, nebo havárií (dopravní nehodou). I tyto práce se u R-T umí.

Mechanické opravy disků – Info

FAQ – Leštění disků

V tomto ohledu, leštění disků, převažují disky ALU. Požadavky většiny motoristů jsou, mít vyleštěné límce nebo čelní plochy paprsků (loukotí). U R-T sice leštíme pouze strojově na NC zařízeních, zato máme špičkové výsledky. Disky jsou po jejich vyleštění u nás ještě většinou nalakované / zakonzervované čirým transparentním lakem. Disky nelakujeme pouze v případě, že si to zákazník nepřeje. Určitou alternativou, kdy disk, přesněji jeho leštěné plochy, podmíněně, lakované klasickou metodou být nemusí, je, na vyleštěnou plochu disku, nanesení speciálních nano prostředků, jako jsou různé pasty, apod. Tím se sice zachová poměrně dlouhá kvalita lesku jako blesku, ale jejich aplikace je však nutná min. dvakrát ročně (sezónu).

Leštění disků – Info
Výsledky leštění disků – Galerie

Přezutí a vyvážení kol / disků

Ač nejsme klasický pneuservis i tato služba je v rámci renovací disků u nás R-T možná. Tedy pneumatiky (pouze moto a auto-osobní, do max. 22,5″) vám z vašich disků zujeme, disky zrenovujeme a původní pneumatiky, pakliže budete chtít a zejména, budou-li ještě funkční, znovu na zrenovované disky obujeme. Poté takto obutá celá kola na osou vyvážíme.
Nicméně, pro urychlení vyhotovení renovace vašich disků, ideálně, když předmětné disky k nám doručíte zuté a přiměřené čisté.

Pneuservisní úkony – Info

Ověřování kvality renovace disků

V případě renovací disků, zejména u ne příliš známých řemeslníků či firem, nechte si u nich otestovat, změřit či jinak doložit kvalitu jejich práce. Ideálně, když tuto informaci a jejich schopnost tyto měření provádět, budete mít ještě před tím, tedy dříve, než si disky necháte u nich vůbec zrenovovat.
V případě, že ten konkrétní renovátor, u kterého jsme měli toto v úmyslu, ničím takovým, ani dobrými či vůbec nějakými referencemi nebo alespoň ukázkami reálných výsledků své práce nedisponuje, a vám se tak v tomto smyslu něčím neprokáže, buďte nanejvýš obezřetní a raději se obraťte na někoho jiného.
pískování disků se jedná zejména o důkladné očištění a zbavení původních, degradovaných povlaků a oxidů, tedy, jak se říká, ,,až na kost“, myšleno původní materiál disku. Doloženo měřením nebo alespoň foto disku před a po této operaci.
lakování disků pak změření spec. měřidly nebo k tomu určenými přístroji vrstvu a tvrdost / odolnost nových povlaků / barev, zdali mají patřičnou vrstvu / sílu a otěruvzdornost, tedy kvalitu, proti mechanickému poškození, např. poškrábání. V případě, že je barva aplikovaná na disk v nedostatečné, tedy slabé vrstvě, je to špatně, stejně tak, speciálně na disky, nedoporučuje se vrstva extrémně silná, např. výrazně nad 500µm (0,5mm).
R-T pak máte jistotu, že při renovaci disků dodržuje veškeré náležitosti i patřičnou kvalitu.

Renovace disků – Poctivost, zodpovědnost, kvalita a hlavně spokojennost i důvěra zákazníka.
Tak jako v jakékoliv vztahu, tak i u renovace disků je zapotřebí určité důvěry i sympatií a to jak ze strany zadavatele, tak i ze strany vyhotovitele.
I dnes je poměrně nemálo řemeslníků nebo i firem, kteří vám něco slíbí a nic z toho nedodrží.
Velký pozor pak na ty vyhotovitele, kteří vám dokonce zapřou předmět zakázky, konkrétně disky, které jste v dobré víře dodali k renovaci. Proto v takovém, ideálně v každém případ si nechte vystavit minimálně zakázkový list a u vydané zálohy, příjmový doklad, což vám v případě neshody v souvislosti s realizací a bezproblémovém předání věci, eventuálně jiných smluvních či slíbených dohod vaší zakázky, alespoň trochu ulehčí domoci se svých práv. Rovněž, aby jste předešli jakýmkoliv pozdějším nesrovnalostem, doporučujeme, seznámit se s Obchodními a jinými podmínkami vyhotovitele při realizaci a předávání vyhotovených zakázek.
Stejně obezřetně je potřeba postupovat jak při platbě zakázky, tak i dodržení kvality, konkrétně renovace disků. V případě jakýchkoliv objektivních výhrad, pokuste se s vyhotovitelem dohodnout na opravě, tedy odstranění vady nebo alespoň přiměřené slevě, krajně sepsat reklamační list, kde se uvedou veškeré relevantní zjištění, které mohou být korektně považovány za vady či nedostatky při předání vyhotovené zakázky.
Nicméně, to vás, v jakémkoliv obchodním vztahu, pakliže není nějakou smlouvou vymezeno jinak, nezbavuje povinnosti, vyvinout se závazku, za reálně provedenou zakázku zaplatit vyhotoviteli díla, přinejmenším, alespoň v přiměřené výši, která odpovídá nezbytným technologickým, materiálovým a jiným nákladům či více-nákladům souvisejícím s požadavky zadavatele / zákazníka na vyhotovení konkrétního díla.
Aby, jste svého renovátora vašich disků poznali co nejlépe, ideálně když ho osobně navštívíte a uvidíte, jak je vybaven, co vše dělá, jak své práci rozumí atd.
Navštivte nás, firmu Reno – Tech.cz, s.r.o.® (R-T). Těšíme se na vaší návštěvu a spolupráci ♥.

Měření kvality renovace disku

Doručování disků, k nám a od nás

Vaše disky od vás k nám a po renovaci od nás zpět k vám. Předmětné disky k renovaci nám můžete doručit osobně nebo spedicí. Ideálně a to ne jen z důvodu menšího objemu zásilky, tedy i snazšího a lacinějšího doručení spedicí nebo i vámi osobně, když budou zuté, tedy zbavené pneumatik, rovněž i přiměřeně čisté, zbavené ventilků a závaží. Nicméně i přesto, že to bude jinak, umíme si u R-T poradit. Náš zákazník, náš pán.

Doručování disků k renovacím – Info